top of page

פרסומים מן העיתונות תמ"א 38

" 16 אלף הרוגים, למעלה מ-90 אלף פצועים ונזקים כבדים לרכוש – כך מנבא תרחיש אימים הצופה רעידת אדמה בישראל בקרוב, שחיברו אנשי ועדת ההיגוי הממשלתית לרעידות אדמה." nrg 14/11/2006

" לפני כשנה וחצי, אישרה הממשלה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. תוכנית זו מקנה לבעלי בתים שנבנו לפני 1980 אפשרות לחזק את בתיהם. מימון החיזוק ייעשה באמצעות הענקת זכויות בניה לתוספות בניה על הגג, בקומת העמודים, באגף נוסף או בתוספת עד 25 מ"ר לדירות קיימות, קרי: השבחה ניכרת של נכסים." nfc 17/12/2006

"כיום ישנם אלפי מבנים שלא יעמדו ברעידת האדמה החזויה", מזהיר ד"ר סרנה. "מדינת ישראל נמצאת באזור מאד ססמי, על ובסמוך לשבר הסורי-אפריקני ורעידת האדמה החזקה האחרונה הייתה לפני כמאה שנה. צפת נחרבה בשנות השלושים של המאה ה-19 ברעידת אדמה וב-1927 יריחו נחרבה לחלוטין. אז המבנים היו חושות בני קומה אחת והנזק היה פחות חמור. בתרחיש של פגיעה היום, הנזק הוא אדיר"

"ועדת ההיגוי הגישה אשתקד דו"ח לשר השיכון, לפיו במקרה של רעידת אדמה קשה במדינת ישראל, צפויים בין 5,000 ל-10,000 הרוגים, 11-22 אלף פצועים קשה ונזק של 10-50 מיליארד דולר. דו"ח מבקר המדינה שהוגש אשתקד הזהיר כי אלפי דירות לא יעמדו ברעידת אדמה חזקה." ynet 22/05/2002

"המבקר מזהיר כי אלפי דירות עלולות להתמוטט במקרה של רעידת אדמה בעוצמה גבוהה. משרד השיכון טען כי יש לחזק 107 אלף מבנים מפני רעידה" ynet 29/04/2001

"אנשים התרגלו שבכל דבר שמסכן אותם - צה"ל מגיע ומציל. אותם האנשים צריכים להבין שחיל האוויר לא יכול ליירט רעידת אדמה. טנקים אולי יכולים לחסל משגרי קסאמים ברצועה, ויחידת החילוץ של פיקוד העורף מצטלמת יפה כשמפנים בניין שקרס, אבל בשעות שאחרי רעידת אדמה - תוכל לדבר אל הקיר. אם הוא לא נפל כבר קודם" The Marker 30/6/2006

"בבסיס התמ"א עומד רעיון פשוט לכאורה: מתן תמריצים כלכליים תמורת חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה. כך נקבע כי ניתן יהיה להוסיף דירות לבניין או להרחיב את הדירות הקיימות רק אם הבניין יחוזק." The Marker 06/8/2006

"הממשלה אישרה לפני כשנה וחצי תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. תוכנית זו מקנה לבעלי בתים שנבנו לפני שנת 1980 אפשרות לחזק את בתיהם. מימון החיזוק יעשה באמצעות הענקת זכויות בנייה לתוספות בנייה על הגג, בקומת העמודים, באגף נוסף או, בתוספת עד 25 מ"ר לדירות קיימות. קרי, השבחה ניכרת של נכסים." nfc 03/09/2006

"40% מהבתים המשותפים בישראל עלולים לקרוס או להיפגע במקרה של רעידת אדמה. כך נטען במחקר שנערך לאחרונה על-ידי מהנדסי האגודה לתרבות הדיור ופורסם היום (א', 26.12.04)." nfc 26/12/2004

"ועדת המנכ"לים ממליצה להקציב משאבים כספיים בפריסה למשך 20 שנה לצורך חיזוק מבני ציבור. עדיפות תינתן לחיזוקם של בתי ספר וגני ילדים, בתי חולים ממשלתיים ומבני מינהל הדיור הממשלתי." nfc 20/02/2006

פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page