top of page

תמ"א 38 בחיפה: היזם יכשיר את מקומות החניה ברחוב

היעדר תחבורה ציבורית מספקת מחד, וההרגל הישראלי להחזיק במכונית פרטית כמעט לכל בן בית מאידך, הפכו את החניה הצמודה לכל דירה לעניין מכריע. הדרישה לחניות היא קשיחה ותקני חניה בכל רשות מקומית קובעים את המצב בפועל בכל פרויקט. בפרויקטים של התחדשות עירונית, בעיקר תמ"א 38, נושא זה מקבל משנה חשיבות. כך, תמ"א 38 דורשת מקומות חניה לדירות החדשות שנבנות כתנאי מחייב לפרויקט, ואם לא ניתן למלא אחר תנאי זה, לפעמים זו הסיבה לכך שחיזוק מבנה בפני רעידות אדמה לא ייצא אל הפועל. להמשך קריאה

תמא 38 חיפה.PNG


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page