top of page

רשות המיסים פרסמה כי ועדת הכספים אישרה את הצעת שר האוצר מע"מ 0 לפרויקטי תמ"א 38 ופינוי בינ

רשות המסים פרסמה מיסוי מקרקעין, מע''מ

​עדת הכספים של הכנסת אישרה היום את הצעתו של שר האוצר, יאיר לפיד, להעניק הקלות נוספות במע"מ לפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי. במסגרת תיקון חוק מע"מ (תיקון מס' 45), אישרה הוועדה תיקון לפיו יוחלף הפטור הניתן לפרויקטים מסוג תמ"א 38 ופינוי בינוי בקביעת מס בשיעור אפס. השינוי יאפשר לנותני שירותים בתחומים אלו לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו להם גם בגין שירותי החיזוק ובכך להגדיל את ההיתכנות הכלכלית של פרויקטים מסוג זה. כמו כן, אישרה הוועדה, על פי הצעת השר, מס בשיעור אפס גם על מתן שירותי בניה במסגרת תכניות לחיזוק בדרך של הריסת המבנה והקמתו מחדש (תמ"א 38/2). תיקון החוק האמור בוצע במסגרת המאמצים של משרד האוצר ורשות המסים לעודד פרויקטים של התחדשות עירונית במטרה להגדיל את היצע הדירות למגורים ולעודד חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה וכן בהמשך לדיונים עם התאחדות בוני הארץ בנושא. שר האוצר, יאיר לפיד: "התיקון מהווה זריקת עידוד משמעותית לפרויקטים של התחדשות עירונית ולהגדלת היצע הדירות. נמשיך לקדם את תכנית הדיור במטרה להוריד את מחירי הדירות ולאפשר לזוגות צעירים בישראל לרכוש דירה".


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page