top of page

קריית ביאליק אושר מיזם ראשון של חיזוק מבנה מפני רעידת אדמה

העלייה במחירי הדירות מתחילה לאפשר יישום פרויקטים של התחדשות עירונית מחוץ לאזורי הביקוש, היכן שעד לאחרונה לא הייתה להם היתכנות כלכלית. כך, לאחר שנים ארוכות בהן לא קודמו תוכנית במסגרת תמ"א 38 בקריית ביאליק, אושרה לאחרונה תוכנית שכזו וחיזוק הבניין החל להתבצע בפועל. זהו הפרויקט הראשון מסוגו שיצא לדרך בקריית ביאליק

Building From Below


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page