top of page

שופט דחה את דרישת העיריה להציב תנאים למימוש תמ"א 38, בטענה שמדובר בפרויקט לאומי ויש להקל עליו

בפסק דין שניתן לאחרונה הבהיר בית המשפט כי פרויקטים של תמ"א 38 הם בעלי חשיבות לאומית, ולכן על מוסדות התכנון להקל עליהם ולקדם אותם. במקרה המדובר בוטלו תנאים ודרישות שהציבה הוועדה המקומית בחיפה תמורת מתן היתר לפרויקט בעיר.

תושב בני ברק שביקש לבצע פרויקט תמ"א 38 בנכס שלו נתקל בדרישה מקוממת של העירייה: הוא התבקש לחתום על כתב התחייבות המתנה את אישור הפרויקט במסירה של שטחים לטובת העירייה, כ"תמורה ציבורית".

לכתבה תמ"א בחיפה

לכתבה

תמא בית משפט.jpg


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page