top of page

תמ"א 38: לחייב בניית חניות לכולם / דעה

מיזמי תמ"א 38 מגבירים את בעיית מחסור החניה בת"א: הם מגדילים את היצע הדירות, אך החוק לא מחייב לספק חניות לכל הבניין - רק לדיירים חדשים. כפי שחוקקו חוקי שימור מבנים, כך יש לחייב הקמת חניונים תת-קרקעיים לכל YNET

חניה בתמא 38.jpg


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page