top of page

הסכם תמ"א 38 בתל אביב ברחוב שלזינגר: דירות חדשות - ו-2 מיליון שקל במזומן


בעלי דירות בבניין ברחוב שלזינגר בתל אביב חתמו על עסקה עם היזם יצחק עופר לביצוע פרויקטתמ"א 38, שלפיו ייהנו גם מדירות חדשות וגדולות יותר, לאחר הריסת הבניין ובנייתו מחדש, וגם מכסף מזומן ביד. לפי ההסכם, נוסף על דירות חדשות וגדולות משמעותית שייבנו בפרויקט, היזם ישלם ל–16 הדיירים שיעור מסוים מרווחיו, בסך של כ–2 מיליון שקל סך הכל ומאחר שמדובר ב–16 בעלים, כל אחד מהם יתוגמל בכ–125 אלף שקל בממוצע.


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page