top of page

הפתרון יגיע מפינוי בינוי דווקא, שם קיים פוטנציאל של כ-500,000 יחידות דיור חדשות


רז כהן, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין:"הממשלה חייבת להודות באומץ שתוכנית תמא 38 למיגון כל בנייני מדינת ישראל מול רעידות אדמה נכשלה כשלון חרוץ. במהלך 10 שנות קיומה רק אלפים בודדים של בניינים מוגנו, זאת בשעה שעדיין קיימים מאות אלפי בניינים לא ממוגנים, כולל רוב רובם של בנייני הפריפריה, ובמיוחד השבר הסורי אפריקני, שם סכנת רעידות האדמה גדולה שבעתיים. על מנת שלא נעמוד חלילה במצב של רעידת אדמה קשה עם רבבות נפגעים, באחריות הממשלה לאמץ בהקדם האפשרי תפיסה חדשה שתאפשר מיגון נאות למיליוני בית ישראל. ונקודה נוספת: תמא 38 נכרכה בשנים האחרונות, שלא בטובתה, בפתרון המחסור בדיור. נגרם כאן, לטעמי, נזק כפול ומכפול, גם למטרתה הראשונית של תמא 38, מיגון בפני רעידות אדמה, וגם לבעיית המחסור בדיור כשנוצר רושם מוטעה כאילו או טו טו, שתבוא התמא 38 ותייצר רבבות דיור חדשות מידי שנה בשנה. זהו , כמובן, מקסם שווא, משום שתמא 38 היתה ותשאר נישתית ואיננה יכולה או אמורה לייצר פתרון כולל למחסור בדיור. הפתרון יגיע מפינוי בינוי דווקא, שם קיים פוטנציאל של כ-500,000 יחידות דיור חדשות ומהפשרה מאסיבית של קרקע מדינה במיקומים מועדפים ובמחירים תחרותיים שיאפשרו גידול מכ-40 אלף יחידות דיור לשנה כיום לכ-60 אלף לפחות לשנה, שזהו היעד המינימלי לעשור הקרוב על מנת למאל את המחסור בדיור" להמשך קריאה


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page