top of page

אלה האתגרים והסיכונים שכל יזם תמ"א 38 צריך להכיר


מהם הסיכונים המרכזיים?

"הסיכונים חלים החל משלב התכנון ועד לשלב גמר הפרויקט. כל השינויים האפשריים משפיעים בסופו של דבר על האלמנט הכלכלי של היתכנות הפרויקט. בשלב הייזום הראשוני, העלויות אמנם זניחות, אם ליזם יש מספר פרויקטים בודדים. אך אם הוא עובד על מספר רב של פרויקטים במקביל, עלויות אלו הופכות למהותיות. בשלב התכנוני הסיכון גבוה יותר שכן היקף ההוצאות גדל משמעותית, מה גם שרק בשלב התכנון להיתר היזם עלול לעמוד מול אובדן זכויות ביחס לתכנון המקורי, להיתקל בשינויי תכנון שיימנעו את האפשרות לספק לדיירים את מה שהובטח

להם בהסכם, ואפילו לסכן את הפרויקט כולו בשל ביטול או דחייה של בקשות להיתרים שנמצאות כבר בשלב מתקדם כפי שקרה לאחרונה ברמת גן.

"סיכוני הביצוע הם בעלי רגישות גבוהה במיוחד להוצאות בלתי צפויות בפרויקטים של בנייה על בניין קיים, שכן באופן טבעי אנו נתקלים בשטח בהפתעות רבות תוך כדי עבודה ונאלצים לספוג הרבה עיכובים בקצב הביצוע מתוך התחשבות באנשים הגרים בבניין. כך קורה שפעולות פשוטות וסטנדרטיות בבניית בניין חדש הופכות למורכבות מאוד בפרויקט של תוספת על בניין קיים".


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page