top of page

עודף היצע בדירות ללא בקרה יעמיק את הפערים החברתיים במקום לפתור אותם. האם יש פתרון אחר?


52% מרוכשי הדירות להשקעה בשנת 2013 היו עובדי ציבור. בכירים בחברות ממשלתיות, בתאגידים עירוניים, בבנקים, שם קיימת שכבה של כ7,500 בכירים המשתכרת במשכורת ממוצעת של כמיליון שקל בשנה, פורשי מערכת הבטחון וגופים ציבוריים ופיננסים.

נניח שהיצע הדירות יגדל כתוצאה ממדיניות ממשלתית להפשיר קרקעות רבות יותר לבנייה למגורים? מי ירכוש אותם? הרי ברור לגמרי שהרכישה תעשה על ידי השכבה שיש לה את כמות המזומנים הגדולה יותר במשק ואלה שוב ציבור מקבלי המשכורות הגבוהות בשירות הציבורי ואליהם ניתן להוסיף את המשקיעים היהודים מחו"ל. סביר להניח שהם שוב יתנפלו על הדירות החדשות וירכשו אותן ובכך ימנעו ירידת מחירים. לשכבה זו יש את הכסף המזומן לעשות זאת ולא לזוגות הצעירים. בנוסף לכך, הבנקאים בתנאי האשראי ללקוחותיהם דוחפים את האנשים הללו לרכוש דירות ולצמצם בכך את ההיצע שעשוי לגרום לירידת מחירים. להמשך קריאה הארץ


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page