top of page

החלטה להקפיא את היתרי פרויקט תמ”א 38 בשיכון ותיקים ברמת גן, הוסתרה בידי העיריה?


ראש עיריית רמת גן ישראל זינגר ובכירים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה הסתירו מיזמים את כוונתם להגביל היתרי בנייה לתמ"א 38 בשיכון ותיקים – כך עולה מערר שהוגש הבוקר למועצה הארצית לתכנון ובנייה. את הערר הגיש עו"ד אלון סמואל בשם דיירים בבניין בשדרות העם הצרפתי שבשכונה והחברה היזמת ו.ז גגות מטרופולין. המערערים טוענים כי נודע להם על הכנת תוכנית מתאר חדשה שתקפיא את היתרי הבנייה לאחר שכבר השקיעו שנתיים של עבודה לקידום תמ"א 38 בבניין בתיאום עם מהנדס העיר הקודם, חיים כהן. "ההתנהלות השערורייתית של עיריית רמת גן ושל הדרג המקצועי גרמה לחברה להוצאות כספיות כבדות על תכנון הפרויקט".

ממשרד הפנים נמסר בתגובה כי עמדת המשרד תוגש בעת הדיון בערר. עו”ד אביבית מאור־נמרודי, יו"ר הוועדה המקומית וסגנית ראש העיר, מסרה: "על מנת לשמור על צביונה של השכונה מחד, ולתת מענה למבנים הזקוקים לחיזוק מאידך, החליטה הוועדה המקומית להכין תכנית בניין עיר כוללת לשכונה. בימים אלה מכין הצוות המקצועי בוועדה המקומית את עיקרי התוכנית שיכללו החרגת מבנים. עיקרים אלה יוגשו לוועדה המחוזית. עם החרגת המבנים לא תהיה מניעה לאפשר בהם הוצאת היתרי בנייה, בכפוף להחלטות הוועדה המקומית" לכתבה המלאה


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page