top of page

ראש עיריית רעננה זאב בילסקי: "כל בית שהקלנו עליו בבירוקרטיה, הוא בית שתושביו הופכים להיות מוגני


המדינה חייבת להתערב - וגם ראשי הרשויות

תוכניות תמ"א 38 נדחפות ומקודמות בזכות קבלנים פרטיים, המתקשרים עם דיירים שרוצים בשדרוג. עם זאת, גם הרשות המקומית וגם הממשלה יכולות לסייע. אמנם אנחנו לא צד בהתקשרות, אך ביכולתנו להקל. וכל בית שהקלנו עליו בבירוקרטיה, הוא בית שתושביו הופכים להיות מוגנים ועתידם מובטח.

כששירתתי בכנסת, שימשתי כיו"ר ועדת המשנה להגנת העורף בוועדת החוץ והביטחון. נחשפתי באופן יומיומי לתרחישי רעידות האדמה בישראל, תרחישים שיכולים להדיר שינה מעיניו של כל אדם. משחזרתי לכהן כראש עיריית רעננה, הבטחתי לעצמי כי ברעננה אעשה כל מאמץ למגן את מירב הבתים.

היום עומדת רעננה על כ-45% של מימוש תמ"א 38 במבנים שזכאים לכך. שיא ארצי. עד סוף השנה אנחנו צפויים להגיע לקו 50% ומבחינתנו לא נשקוט עד שנגיע קרוב ככל האפשר לקו 100%. זוהי לא מטרה שאפתנית, זו מטרה מחויבת המציאות. זו הדרך היחידה להגן על התושבים. זהו חוב שהמדינה חבה לאזרחיה.

כמו רבים, גם אני מודע לעובדה שתמ"א 38 לא ישימה בכל המדינה, אלא בעיקר באזורים בהם מחיר הקרקע גבוה. חובה על הממשלה למצוא פתרונות מסובסדים גם לאזורי פריפריה, בהם ערכי הקרקע לא מאפשרים תמ"א 38 במתכונת הרגילה; ובמקביל חובה על ראשי הרשויות לעשות כל שביכולתם על מנת למצות את מיגון הבתים בעריהם.

אפשר להציל חיים של רבבות בני אדם ולהימנע מאסונות המוניים, גם במקרה של רעידת אדמה קשה. אם חלילה תגיע רעידת האדמה לישראל, וכולי תקווה שאסון כזה לא ימהר להתרחש ובמקרה של סיבוב מלחמתי נוסף, נוכל להגיד שאנחנו עשינו את כל שבידינו על מנת להציל חיי אדם.


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page