top of page

שוב נשמעים קולות לזירוז פרויקטים לחזק מבנים לקראת רעידת אדמה אפשרית בישראל.


בעקבות רעידת האדמה בנפאל שוב נשמעים קולות לזירוז פרויקטים בתחום הנדל"ן כדי לחזק מבנים לקראת רעידת אדמה אפשרית. אלי רוזנטל, מנכ"ל ארגון הקבלנים והבונים בת"א-יפו בת-ים סבור שרעידת אדמה בישראל עלולה לגרום לנזקים עצומים בעיקר במרכז הארץ הצפוף, שבה מספר רב מאוד של מבנים ישנים שאינם עומדים בתקן למניעת נזקים במקרה של רעידות אדמה.

"האסון הכבד שפקד את נפאל ביממה האחרונה, מעורר אצל רבים מאיתנו את המחשבה והחשש שמא אירוע דומה יתרחש בישראל. נדמה כי עדיין ישנם אזורים רבים, בעיקר בערי המרכז בהן יש צפיפות אוכלוסין גבוהה, בניינים שלמים אינם ממוגנים וערוכים למצבים מסוג זה, ואינם יכולים לספק לתושבים את הצורך הבסיסי בביטחון והגנה. מכאן, שחשיבות קידום פרויקטים של תמ"א 38 הופכת להכרחית ונחוצה יותר מתמיד, בכדי למנוע מחדל של ממש".

רוזנטל סבור שהסיבה לכך היא העובדה שהסמכויות לביצוע תמ"א 38 נמצאים בידי הרשות המקומית ולא בידי הממשלה. "ממשלת ישראל צריכה להוציא את יכולת ההחלטה על יישום פרויקטים של תמ"א 38 מהרשויות המקומיות, ולהכריז על כך כעל פרויקט לאומי. ראינו לאחרונה התייחסויות היוצאות כנגד קידום פרויקטים של תמ"א 38, אך כעת תפקידה של הממשלה הוא לתת לכך את החשיבות הראויה ולבצע שינוי מדיניות מהותי בנושא, שיסיר את החסמים הבירוקרטים ויאפשר לתכניות תמ"א 38 לצאת לפועל ולהגן על התושבים".


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page