top of page

פרופ' אבי דגני "רעידת אדמה חזקה באזור תל-אביב תסכן נדל"ן בשווי של מאות מיליארדים"


רעידת אדמה באזור תל אביב תסכן נדל"ן בשווי של כ–426 מיליארד שקל. בטבריה ובבית שאן, היושבות על השבר הסורי־אפריקאי, עלול להיגרם נזק נדל"ני בשווי של כ-14 מיליארד שקל.

דגני מציין כי בכל המקרים המחקר חישב אך ורק נזקים למבנים, אך אליהם יש להוסיף נזקים אחרים ובלתי נמנעים לתכולת הדירות, למרכזי מסחר ולבתי עסק. בנוסף לכך, יידרשו סכומים נוספים בלתי מבוטלים לפינוי ההריסות ושיכון זמני של המפונים.

תל אביבאייל טואג

במסגרת המחקר, דגני הפיק מפת נזקי נדל"ן פוטנציאליים שמסמנת חמש רמות של היקפי נזק מהרס נדל"ן. לפי המפה, בכל גוש דן נאמד ערך הנדל"ן שנמצא בסכנה ביותר מ–1.225 טריליון שקל. גם במקרה של רעידת אדמה שהמוקד שלה נמצא באזור הצפון, הנזק צפוי להגיע לעד 80 מיליארד שקל. באזורים שכוללים את ירושלים וסביבתה, פוטנציאל הנזק הנדל"ני נע בין 256–610 מיליארד שקל, ברדיוס של 25 ק"מ ממוקד הרעש. בצפון מזרח המדינה (אזור טבריה) עלול להיגרם נזק נדל"ני בטווח שנע בין 81–255 מיליארד שקל.


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page