top of page

המעבר של מינהל התכנון למשרד האוצר, יחייב לחשב את מסלול העבודה שלנו מחדש


כך אמר היום מנכ"ל משרד הפנים, ד"ר שוקי אמרני, בכנס התכנון והבנייה השנתי של משרד עוה"ד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' ומרכז הלכה ומעשה שנערך בתל-אביב. לדברי אמרני, מדובר בשינוי שעלול להקשות על התוכנית להורדת מחירי הדיור, שכן יש מלאי תכנוני של קרקעות לבנייה.

"מאז 2012 אנו עדים לגידול דרמטי באישור תוכניות בנייה", הוסיף אמרני, "ב-3 החודשים האחרונים הותמ"ל (הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור - ה.צ) אישרה כמעט 30 אלף יחידות דיור, אבל הבעיה היא במימוש שלהן". הוא התייחס לכך שלצד הקמת דירות יש צורך בטיפול בתשתיות, וציין כי צריך לטפל בחסמים הבירוקרטיים, על כל המשמעויות התקציביות הכרוכות בכך - "ולחבק את השלטון המקומי". אחרי הכל, הוסיף, "אף אחד לא רוצה לחיות במקום שבו מערכת הביוב קורסת".

אמרני התייחס לרפורמה בחוק התכנון והבנייה שאמורה להיכנס לתוקף בינואר 2016. "על פי מיטב הכרתי, מרבית הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה לא ערוכות ליישום הרפורמה", הבהיר. לדבריו, "יש ועדות מקומיות עם מחסור בכוח אדם, מערכות מחשוב וידע. הוועדות אמורות לקבל סמכויות רבות ולפעול במתכונת שונה ממה שנהוג היום, ואכן נעשתה פעילות מסיבית מצידנו, אבל התהליכים לוקחים זמן. בפגישות שקיימתי לאחרונה עם מהנדסים של עיריות גדולות שמעתי חששות, שלא נדבר על ועדות מקומיות של רשויות חלשות".


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page