top of page

עיריית קריית ביאליק תבקש מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה להקפיא טיפול בתמ"א 38(2)


בעקבות תיקון לתוכנית המתאר הארצית, הידוע בשמו תמ"א 38/2, החל גל בקשות להריסת בתים חד או דו קומתיים בשכונות הוותיקות בעיר והקמת בניינים של 5-6 קומות תחתם באמתלת חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה. לדברי העירייה, "תמ"א 38 מאפשרת הוספת 2.5 קומות לבניין הישן, אך הקבלנים שרוכשים את הבתים הישנים מבקשים למקסם את רווחיהם ומגישים בקשות לכמות מופרזת של יחידות דיור חדשות. הדבר יוצר עומס על התשתיות הקיימות, כולל תשתית תחבורתית, ומשנה את צביונן של שכונות ותיקות בעיר המאופיינות בבנייה נמוכה וצמודת קרקע". עד היום, על פי דרישת העיריה דחתה הוועדה לתכנון ובניה את מרבית בקשות הקבלנים שרצו לבנות בשכונת הוותיקות בניינים במסגרת תמ"א 38. הועדה הפעילה את סמכותה לפי סעיף 22 להוראות תמ"א 38, הקובע כי לוועדה סמכות לסרב לתת היתר הכרוך בתוספת זכויות בניה. כך לדוגמא, ברחוב קק"ל 7 הוגשה בקשה להריסת מבנה דו קומתי בעל שתי יחידות דיור בלבד, כאשר הקבלן ביקש להקים במקום 19 יחידות דיור חדשות. בקשה זו נדחתה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה וערר הקבלן נדחה גם על ידי ועדת הערר מחוז חיפה. השבוע, בישיבת הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות, שדחתה שתי בקשות בניה נוספות ברחוב קק"ל להריסת מבנים בודדים ובניית מבנים מכוח תמ"א 38, הודיע ראש העיר אלי דוקורסקי, כי בדעת העירייה לגבש מדיניות ברורה בנוגע להפעלת חוק מקרקעין, בה יקבעו אזורים בהם תאושר הריסת המבנים במסגרת תמ"א 38 ואזורים בהם יישמר הצביון השכונתי, כך שהקבלנים ידעו מראש מהן השכונות בהן יהיה ניתן לקבל את ההיתר להריסה ובינוי. בשנים הקרובות בקריית ביאליק ייבנו כ-7500 יחידות דיור חדשות במסגרת הסכמי הגג ויוקמו שכונות מגורים חדשות, כך שהעיר לא תסבול מהיעדר היצע הדירות. בעקבות זאת, מבקשת מהועדה המקומית לתכנון ובנייה לעכב את הדיונים בבקשות שהוגשו. ראש העיר, אלי דוקורסקי: "לצד פיתוח העיר, חשוב לי לשמור על איכות חיי התושבים ולשמר את צביון השכונות הוותיקות. תאבונם הרב של הקבלנים במקסום רווחיהם פוגע בתושבים, יוצר פקקי תנועה ומעמיס על התשתיות שאינן מסוגלות לעמוד בהוספת מאות אחוזים של יחידות דיור חדשות. עם זאת בכוונתנו לאתר ולהגדיר מקומות בהם יתאפשרו פעולות הריסה ובינוי מחדש מבלי לפגוע ולגרום נזק לקיים".


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page