top of page

יש לך בית פרטי? יכול להיות שאפשר לעשות בו תמ’’א 38 ולהפכו למגדל מגורים.

תושבי רחוב המייסדים בשכונת נווה אפרים בכרכור, בה הבתים צמודי קרקע הופתעו לאחרונה לגלות שלט ברחוב המודיע כי בסמיכות לבתים הפרטיים שלהם, עתיד לקום מגדל בן 5 קומות.

מהמועצה המקומית פרדס חנה-כרכור נמסר בתגובה: "המועצה פועלת לשמירה על האיזון העדין שבין פיתוח הישוב לשימור צביונו הייחודי הכפרי והירוק כפי שמתואר בפנייה. בהמשך לכך, הוגשה בקשה לחיזוק מבנים במסגרת תמ"א 38 בשני מגרשים ברחוב זה. ההודעה בוצעה על פי הוראות החוק. עם זאת, הבקשות להיתר טרם נידונו בוועדה. נדגיש כי תפקיד הוועדה הינו להתייחס למכלול השיקולים בהם שמירה על טובת הפרט לצד קידום טובתם של כלל ציבור התושבים, וזאת בהתאם לחוק, למדיניות המועצה ולתוכנית המתאר היישובית החדשה".


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page