top of page

לא רוצים תמ"א? אולי בקרוב תשלמו את שיפוץ חזית הבניין מכיסכם.


חבר מועצת אשדוד נעים שומר מציע לחייב תושבים בבניינים ישנים בעיר לשפץ את החזיתות.

חבר מועצת עיריית אשדוד נעים שומר יציע בישיבת המועצה הבאה לחוקק חוק עזר שיחייב תושבים המתגוררים בבתים ישנים לשפץ את ביתם. המימון יגיע, לדבריו, באמצעות קרן הלוואות לדיירים שידם אינה משגת.

העירייה אינה ממהרת לאשר תוכניות להתחדשות עירונית בעזרת תמ"א 38, כפי שדיווחנו כאן באחרונה. מתוך כמעט 60 בקשות בשנתיים האחרונות אושרו

רק עשר. כדי לנסות ולשפר, קוסמטית לפחות, את חזות העיר הישנה מציע שומר פתרון.

"מן הראוי לפעול ולדאוג לשיפוץ חזותם החיצונית של הבניינים באשדוד, הן בנייני מגורים והן מבני ציבור ומסחר", כתב בהצעה לסדר היום. "כדי לעודד תושבים לשפר את חזות הבניין בו מצויות דירותיהם, מוצע שעיריית אשדוד תעמיד קרן הלוואות לדיירים באופן שהעירייה תישא בעלויות ההצמדה והריבית, והדיירים יפרעו את קרן ההלוואה".

מנכ"ל ארגון הקבלנים באשדוד והשפלה, שלומי בן עזרי, סבור כי מדובר ברעיון נכון: "זו הדרך לשפר את חזות העיר באותם מקומות שאינם ברי תמ"א 38 ברמה הכלכלית. לכן יש לסייע למי שאינם יכולים להשיג את המימון בעצמם".


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page