top of page

משרד הפנים לא טיפל בבקשת העיריות להפחית ארנונה, לבנייני הנמצאים בבנייה במסגרת תמ"א 38

70 רשויות מקומיות הגישו בקשות לשינוי הארנונה ל-2015 - 40 מהן להפחתת התעריף לעסקים ומגורים - אבל הן לא נדונו ■ משרד הפנים השיב לכל הרשויות

שלא יטפל בבקשות, משום ששרי הפנים והאוצר לא קיבלו החלטה "עד למועד הקבוע בחוק"

בכל שנה מגישות רשויות ומועצות מקומיות ואזוריות בקשות לשינוי חריג בארנונה. הבקשות, כולל דרישה לשינוי בתעריף של אחד מסיווגי הארנונה או של כמה סיווגים, הן להעלאה או להפחתה בתעריף.​

כך, במקרה של ראשון לציון, העירייה ביקשה להפחית את הארנונה לחברות היי־טק כדי למשוך עסקים, להפחית ארנונה לבנייני מגורים שנמצאים בבנייה במסגרת תמ"א 38 וכאלה המתקינים מתקן פוטו־וולטאי.

עיריית ראשון לציון אף עתרה לבג"ץ בעניין זה, והעתירה תידון בדצמבר. "לכל הפחות, משרד הפנים יצטרך לתת הסברים. בעתירה אנחנו טוענים כי מהרגע שהם לא נותנים תשובה, הבקשות מאושרות — שתיקה כהסכמה. הם לא יכולים להגיד שבגלל ההתרשלות שלהם אנחנו לא נוכל לגבות ארנונה מתוקנת".


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page