top of page

תמ"א 38 תיקון 4 הדבר החם הבא

תמ"א 38 היא תוכנית לאומית שאמורה לאפשר לציבור הרחב להתמגן מפני רעידות אדמה ומפגיעת טילים. התוכנית, שיצאה לדרך בשנת 2005, איפשרה ליזמי הנדל"ן לחזק מפני רעידות אדמה מבנים ישנים שנבנו עד שנות ה-80 של המאה הקודמת, לצד הוספת ממ"ד.

"למעשה היה רצון ליצור מצב שבו שלושה גורמים המעורבים במיזמי תמ"א 38 מרוויחים מהתוכנית הלאומית", מסביר אודי בלום, מנכ"ל חברת מטרופוליס המתמחה בהתחדשות עירונית וביזמות אורבנית. "בעוד הדיירים זוכים לחיזוק יסודות ללא עלות, היזמים מקבלים זכויות בנייה נוספות - והמדינה כלל לא נושאת בעלויות".

פרויקט תמ"א 38 בת"א. "חלק מהעדכונים בתיקון 4 נועדות לפתור את בעיית האטרקטיביות בפריפריה"

אלא שבמהלך השנים התברר כי התוכנית לא הייתה אטרקטיבית דיה ביישובי הפריפריה. זכויות הבנייה שניתנו לא הספיקו לכסות את עלויות החיזוק והמיגון, ורק פרויקטים באזור המרכז זכו לביקושים ולהצלחה. אחרי תיקון 2 לתמ"א (הריסה ובנייה מחדש) ותיקון 3 (תוספת של 2.5 קומות לבניין) - החלו עדכונים לתיקון רביעי לתוכנית.

"חלק מהעדכונים שמדברים עליהם בתיקון 4 נועדו לפתור את בעיית האטרקטיביות בפריפריה", אומר בלום, "למשל - מתן אפשרות ליזמים לנייד את זכויות הבנייה שניתנות להם ברשות מקומית אחת לאחרת. כלומר, היזם יבצע בפריפריה חיזוק ליסודות הבניין, יוסיף ממ"דים, ובסוף השיפוץ יוכל לנייד את זכויות הבנייה שלו לעיר אחרת - אטרקטיבית יותר. בעיר הזו הוא יוכל להביא לידי מימוש את הכדאיות הכלכלית שלו".

לדברי בלום, שר הפנים לשעבר, גלעד ארדן, הבטיח כי בממשלה יאפשרו גם לבניינים שנבנו בין השנים 1980 ל-1992 להיכנס לתוכנית המתאר למיגון מבנים מפני רעידות אדמה. "אם אכן זה יתממש, מדובר בבשורה אמיתית - כיוון שבבניינים אלו לא נבנו ממ"דים, וניתן יהיה לחזק ולמגן עשרות אלפי דירות נוספות".


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page