top of page

פטור בעלי דירות מהיטל השבחה? תיקון חדש לחוק הבניה, עשוי לחולל מהפכה גם לפרויקט תמ"א 38

תיקון חדש לחוק התכנון והבנייה מבקש להשמיט מהחוק משפט קצר, ובו תשע מלים. השינוי, שאותו הוסיף ח"כ מהליכוד דודי אמסלם יו"ר

ועדת הפנים, הוא אמנם קטן, אך הוא מגלם הטבה של מאות־אלפי שקלים לבעלי דירות בערים רבות בארץ. התיקון מקנה פטור גורף מהיטל השבחה בעת מכירת דירה, על זכויות הבנייה שמתקבלות בתוכנית להתחדשות עירונית, דוגמת תוכנית הרובעים בתל אביב.

הרשויות המקומיות ובמיוחד עיריית תל אביב מתנגדות לתיקון ומבטיחות להיאבק בו, גם במשרד האוצר חוששים מאובדן הכנסות לעיריות. במהלך שבוע הבא תתקיים פגישה בנוכחות אנשי האוצר, משרד הפנים, השלטון המקומי, ומנהל התכנון במטרה לגבש פתרון מוסכם שיאפשר את קידום החוק.

על פי הפרשנות של עיריית תל אביב, מהרגע שתוכנית הרובעים תאושר, העירייה תוכל לגבות היטל השבחה על זכויות הבנייה של תמ"א 38 בכל עסקה למכירת דירה.

ב־2013 התקבלה פרשנות משפטית שפתרה את הבעיה ועל פיה זכויות הבנייה שנותנת תמ"א 38 אינן ודאיות (בלשון המשפטית אינן מוקנות, אלא מותלות - כלומר תלויות באישור ועדה), שכן הוועדה המקומיות אינה חייבת לאשר תמ"א 38 לכל בניין. וכך כל עוד הוועדה המקומית לא אישרה לבניין לממש תמ"א 38, מי שמוכר דירה בבניין לא מחויב בהיטל השבחה.

ימים יגידו...

לכתבה המלאה בכלכליסט


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page