top of page

גלנט העניק לשלוש ענקיות בנייה סיניות רישיונות להתחיל לעבוד בישראל

משרד השיכון: "שתי חברות נוספות מסין ואחת מפורטוגל נמצאות בתהליכי אישור"

שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, העניק בימים האחרונים רישיונות קבלן לשלוש חברות ענק סיניות, הצפויות להתחיל לפעול בחודשים הקרובים בתחום הבנייה למגורים בישראל. אלה הן שלוש החברות הראשונות הזוכות ברישיון מתוך שש החברות שזכו בסוף 2016 בקול הקורא שפירסמו משרדי השיכון והאוצר. כל אחת מהחברות תורשה להביא עד 1,000 פועלי בניין, שישולבו בפרויקטים יזמיים שינוהלו על ידי חברות ישראליות.


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page