top of page

האם עורך דין העוסק בתמ"א 38 ובפינוי-בינוי צריך להיות בעל כישורים ספציפיים?


עורך דין המתמחה פינוי בינוי \ תמ"א 38 צריך לדעת כיצד לטפל בהתנגדויות וכיצד לגשר בין הצדדים המעורבים, חלק גדול מהבנת התהליך הוא גישור על הפערים בציפיות הדיירים והמלחמות ומשקעי העבר בינם לבין עצמם. כדי למקסם את הפוטנציאל הגלום לכלל הצדדים, צריך להבין לפני הכול את התמונה המלאה שרואה כל דייר.

עורך דין לתמ"א 38 שלא מבין זאת יכול לפספס עסקאות מצוינות למעורבים.


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page