top of page

חיזוק המבנה באמצעות תוספות בניה

 

תוספות הבניה מלבד היותן תמריץ כלכלי מהוות אמצעי בפני עצמו לחיזוק המבנה. כך לדוגמא הפיכת קומה מפולשת למחסן מלבד היותה כדאית מבחינה כלכלית מהווה מרכיב חשוב בחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה.בדוגמא המוצגת ניתן לראות תוספות בניה אפשריות במסגרת תמ"א 38 אשר לחלקן מרכיב חשוב במסגרת חיזוקו של המבנה ושיפור עמידותו ברעידות אדמה.

ההיסטוריה חוזרת

"מתברר כי שנת 1837 התרחשה באזור צפון ישראל רעידת אדמה משמעותית אשר הביאה לחורבנה של הערים צפת וטבריה. 90 שנה אחרי כן, בשנת 1927, התרחשה רעידה נוספת בסדר גודל דומה. מדענים יודעים לקבוע כי שתי רעידות אלה ובתדירות זו אינן מקריות ועל-פי כל המחקרים בתחום זה טובים הסיכויים כי שמונים שנה אחרי, כלומר בשנת 2007, עלולה להתרחש רעידת אדמה נוספת בצפון המדינה ובעוצמה זהה"

 

nfc 29/03/2007

 

המבנה המקורי

חיזוק המבנה והוספת ממ"ד

חיזוק המבנה והרחבת הדירות

חיזוק המבנה והוספת קומה\קומות

bottom of page