top of page

כל הת"מא כולה על רגל אחת.

הכותב: עו"ד 

 

נסיון  מצטבר בייצוג עשרות בניינים, ומפגש בעשרות יזמים וחברות, אשר אחרי חלקם הגדול לא עומד ולו דבר מצביע על כך כי כלי העבודה המרכזי הינו בבחינת ובחירת היזם מצביע על שני כלים מרכזיים וחיוניים ביותר שאלת השאלות הבאות ומתן תשובות בהתאם.


 

האם היזם/קבלן עסק בעבר בבנייה, האם הוא בנה בניינים במסגרת תמ"א 38.


לכו ובדקו בניינים שהיזם/קבלן בנה, ראיינו דיירים, ראיינו קונים התרשמו מיכולת הבנייה של היזם, האם הדיירים מרוצים, האם ישנה ביקורת קשה על התנהלות היזם.

אם דילגתם על הסעיפים הראשונים, עברו לשאלה הבאה והיא הוכחת יכולת פיננסית מוכחת של היזם. בחינת היכולת הכלכלית שלו, מה ומי? מי עומד מאחרי היזם מבחינה פיננסית.

 

חלק מהיזמים אשר לא עומד מאחריהם דבר, וגישתם היא להחתים בנין ולעשות אקזיט מהיר.
בחינת ההיסטוריה היזמית מקצועית של היזם הינה שלב מרכזי וחשוב ויש לזכור מילים יפות, עטיפה נאה ומשרדים מפוארים אינם ערובה ליכולת בנייה וודאי אינם ערובה ליכולת כספית.
bottom of page