top of page

השבחת נכסים

"הממשלה אישרה לפני כשנה וחצי תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. תוכנית זו מקנה לבעלי בתים שנבנו לפני שנת 1980 אפשרות לחזק את בתיהם. מימון החיזוק יעשה באמצעות הענקת זכויות בנייהלתוספות בנייה על הגג, בקומת העמודים, באגף נוסף או, בתוספת עד 25 מ"ר לדירות קיימות. קרי, השבחה ניכרת של נכסים"

 

nfc 

היתרונות במימוש תמ"א 38

 

היתרון המרכזי בתמ"א 38 הוא השבחת הנכס וקבלת אישור לתוספות כל זאת לא תשלום מס שבח והיטל השבחה בגין תוספות הבנייה:

 

  • הוספת פיר מעלית יצוק – תוספת מעלית לבניין.

  • הוספת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) - תוספת חדר לדירה.

  • חיזוק קומת העמודים על ידי סגירתם לחדרים – תוספת חדרים ומחסנים בקומת הקרקע.

  • הוספת קומה נוספת לבניין במסגרת התמריצים הניתנים בתוכנית.

  • שיפוץ הבניין (הלובי, החצר, החניה ועוד).

  • הוספת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) כשמתאפשר בתמ"א 38\3 במקרים של תמ"א 38\2 כחלק מתקן הבניה החדשה

  • וכמובן: שיפור עמידות המבנה בפני רעידות אדמה.

bottom of page