top of page

חברה ייעודית או האם לחתום על הסכם עם חברת בת ספציפית


לאחרונה הופנה אליי שאלה באשר לחתימה על הסכם עם ייעודית כפי שמפורט

 

עורך דין שלומוביץ שלום

אנו במשא ומתן עם חברה, באשר לביצוע עבודות חיזוק בהתאם לתמ"א 38, בה אנו אמורים לקבל תוספות של 25 מ"ר לכל דירה, מעלית וחידוש הלובי. החברה עושה רושם  מאוד חיובי, והמנהל שלה נראה אמין רציני ומקצועי. נאמר לנו על ידי המנהל כי החברה תהיה חברה ייעודית וכי הדבר מקובל ברוב הפרויקטים של תמ"א 38

שאלותינו הינן : מהי חברה ייעודית, מהם הסיכויים והסיכונים בחתימה עם חברה ייעודית והאם לחתום על הסכם עם חברה ייעודית.


 

מכובדיי

חברה יעודית הינה חברה אשר מוקמת לצורך פרוייקט מסויים. חברה אשר לא היתה טרם המשא והמתן עם הבניין, וקמה באופן ספציפי בשל החוזה הנוגע לבניין שלכם
לדוגמא הבניין שלכם ברח' חבצלות 17, רעננה  נמצא במשא ומתן עם חברה מסוימת, כאשר החברה מודיעה או מתכוונת כי ההסכם לחיזוק הבניין יהיה בין בעלי הדירות לבין " חבצלות 17 חברה לתמא 38 בע"מ.

באשר לאמירה כי הדבר מקובל וקיים ברוב החברות אומר שלמיטב נסיוני וידיעתי, קיימות חברות שפועלות בדרך זו, אולם אין מדובר על נורמה, ובעניין של רוב ומיעוט, לדעת הח,מ המדובר במיעוט של פרויקטים שפועל בדרך של הקמת בניין עם חברה ייעודית.

ממבט עיניו של היזם לחברה ייעודית  יתרונות רבים ולא אכנס לנסיבות, לסיבות,שכן, נקודת המבט באשר לחברה ייעודית במאמר זה הינה של בעלי הדירות ולא של החברה.

לדעת הח"מ מבחינת בעלי הדירות המתקשרים עם חברה ייעודית, החסרונות עולים על היתרונות, אם כי ניתן למצא גם לכך פתרונות ראויים.

חברה הייעודית הינה חברה ללא עבר, עם הווה לוט בערפל, וספק אם יש לה עתיד. לאחר שהחברה הייעודית מוכרת את הדירות בדרך כלל היא מעבירה את הכספים לחברת האם, או לבעלי החברה, ואף לא אחד מבטיח כי לאחר סיום הפרוייקט, החברה תמשיך להתקיים. ואם וככל שהיא תהיה ריקה מנכסים, כל האחריות שיש לחברה על פי החוזה הינה בבחינת נייר ריק. 

אמרו חכמים: חכם איננו נכנס למקום לסבך אשר פיקח יכול לצאת ממנו. מלכתחילה אנו מעדיפים להתקשר ולהתחבר לחברה מוכרת, בעלת מוניטין, אשר בנתה בעבר, בונה רבות בהווה והינה בעלת חוסן פיננסי מוכח.

עדיף כמובן שלא להיכנס מלכתחילה לפרוייקט עם חברה א/שר העבר שלה לא ברור, וודאי חברה אשר קמה לצרכי הפרוייקט הספציפי ואשר עתידה לוט בערפל.אולם אם נכנסים להרפתקה כזו, הדבר חייב להיעשות תוך קבלת ערבויות מתאימות לחוזה, על ידי חברת האם של החברה הייעודית, חברת אם אשר הינה בעלת חוסן פיננסי, ולא בבחינת החלפת חמור בחמור אחר או בערבויות אישיות של הבעלים.

בדרך כלל עם סיום הפרוייקט החברה הייעודית מוכרת  את הדירות, מעבירה כספים לחברת האם, או לבעלי החברה, ולמרות החיובים החוזיים והחיובים על פי חוק לא בהכרח שיהיה אל מי לפנות לאחר סיום הפרוייקט ואף ייתכן שלא יהיה את מי לתבוע כיוון שחברה הייעודית תהיה ריקה מתוכן.

יש מי שיאמר שאפשר לנקוט בהליך אשר נקרא הרמת מסך, ותביעה אישית כלפי חברת האם , או בעלי המניות האחרים או מנהלי החברות, אולם מראש ייאמר כי הדבר הינו בבחינת " להכניס ראש בריא למיטה חולה" ומקום אליו חכם איננו נכנס, שכן, הליכים משפטיים כאלה הינם דבר ארוך, יקר, לא וודאי והנזק עם חברה ייעודית כזו עולה על התעלות.

יודגש כי כאשר לחברה הייעודית ישנו גב כלכלי רציני בדמות חברת אם רצינית או בעלי מניות, אשר יסכימו לתת ערבות חברת האם או ערבות בעלי המניות להתחייבויות החברה הייעודית, הדבר מקהה את העוקץ ומשנה את התמונה, אולם אם חברת האם  או בעלי המניות אינם  מוכנים  לערוב להתחייבויות החברה, אזיי ראוי שלא להיכנס כלל וכלל עם החברה להרפתקה, ככל שמנהליה ובעלי מניותיה יהיו מהימנים אמינים ונחמדים.

bottom of page