top of page
מורה נבוכים לתמ"א 38

תמ"א 38 - כל המידע בנושא חיזוק ושיפוץ מבנים

 

אתר אינטרנט זה מרכז מידע בנושא תמ"א 38 ומסייע לתושבים המעוניינים בחיזוק עמידותו של הבניין בו הם מתגוררים במידע אודות: תכולת התוכנית, שיטות החיזוק הקיימות, התמריצים לביצוע החיזוק של מבנה, צורות המימוש האפשריות והשלבים הנדרשים לביצוע אל מול הרשויות.

כל המידע על: תוספות בניה, שיפוץ בניינים, שיפוץ חזיתות, שיפוץ חדרי מדרגות, הוספת מעלית, הוספת ממ"דים, בניה על גגות, הוספת קומה, הרחבת דירות, תמריצים לשיפוץ, השבחת נכסים, היתרי בניה, זכויות בניה ועוד

 

סקרים ותחזיות של מוסדות מחקר בישראל ובעולם צופים רעידת אדמה בישראל. לא ניתן כמובן לחזות את המועד המדויק של התרחשותה אולם, ברור כי יש להיערך לקראתה. כחלק מההערכות הוקמה בשנת 1999 ועדת היגוי ממשלתית הכוללת נציגים של משרדי הממשלה השונים, גופי חירום, מכוני מחקר וארגונים אזרחיים. ועדת ההיגוי עוסקת בכלל הנושאים הקשורים להכנות לקראת רעידת אדמה: הקמת מרכזי מידע, הכנת מענה רפואי, מניעת נזקים בתחום הבניה הקיימת והחדשה, חקיקה ועוד.  מיותר לציין כי התקפות הטילים שפקדו את ישראל במסגרת מבצע צוק איתן, בשילוב ההצעות להוספת ממ"דים לדירות במקומות בהן ניתן לעשות זאת מעלה את האטרקטיביות של הפרויקטים וממחיש בצורה יותר ברורה את הצורך והנוחות הממשית של הפרויקט.

 

בישראל תקנות מחייבות לעמידות מבנים ברעידות אדמה. התקנות הוכנס לשימוש ב-1975 וכל מבנה חדש מחויב לעמוד בהן. כחלק מההכנות לרעידת אדמה עלה הצורך בחיזוק מבנים קיימים שנבנו טרם כניסת התקנות לתוקף. אי לכך בשנת 2005 גובשהתוכנית מתאר ארצית מספר 38 (תמ"א 38). התוכנית קובעת הנחיות תכנוניות לחיזוק מבנים קיימים במטרה לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה ובמקביל מגדירה תמריצים כלכליים כגון: הוספת יחידות דיור והרחב יחידות דיור קיימות, במטרה לעודד תושבים לבצע את החיזוק של המבנה בכוחות עצמם. רבים מתושבי ישראל נמצאים בשלבים שונים של יישום התוכנית. אתר זה הינו האתר הראשון שהוקם בכדי לספק מידע לגבי אופן ואפשרויות המימוש הקיימות ביישום התוכנית וחיזוק המבנים הרבים שנבנו בטרם קיומן של התקנות המחייבות לעמידות מבנים ברעידות אדמה, התגוננות העורף.

 

מאז שנת 2005 הוכנסו מספר תיקונים לתוכנית המוכרים כ תמ"א 38\2  ותמ"א 38\3, כמו גם עדכונים בחוק התכנון והבניה, שינוים בתקנות המס כל אלה פוכים את התמ"א ברוב המקרים לאטרקטיבית הן בעיני היזמים והקבלנים והן לבעלי הבתים והדירות.

 

בחודשים הקרובים מתוכנן תיקון נוסף לתמ"א תיקון 4 

 

bottom of page