top of page

משרד עורכי הדין 

עו"ד אילן שלומוביץ


הבחירה שלי לעיסוק בתחום הנדלן  עם התמחות בתמ"א 38  מקורה בהעדפה שלי לעסוק בבני אדם, בעניינים אנושיים, עבודה  בתחום בו הכישורים האנושיים שלך, התמיכה, השיחה, הכיוון הם כלי מרכזי, כשבמרכזו האדם. תחום העיסוק בתמ"א 38 , על פי תפיסת עולמי דורש כישורים, ויכולות שאינן רק משפטיות ו/או  טכניות של הכרת הדין והמשפט, אלא כישורים רבים בתחום האנושי,בתחומי הגישור בין אנשים, יחד עם מיומניות בתחומים משפטיים והמעשיים הקשורים במימוש תמ"א 38 .

 


משרד עורכי הדין אילן שלומוביץ עוסק במיומנות ובמקצועיות תוך ניסיון רב בליווי בניינים ודיירים בפרויקטים במסגרת תמ"א 38.

המשרד מלווה בניינים רבים, בהם בניינים אשר מצויים בתהליך בניה, בניינים אשר בתהליכים אחרונים של אישורי הוועדות לתכנון ובניה וכן בניינים בעיצומו של תהליך המשא והמתן מול יזמים וקבלנים.

המשרד פועל מול דיירים ונציגות הדיירים בפעולות, החל משלב המחשבה על ביצוע פרויקט בבנין וכלה בסיום הליכי הבניה, הרישוי והרישום:

ליווי הדיירים החל משלב גיבוש ההחלטה, המחשבות וההתלבטויות באשר לתמ"א 38.
ליווי הדיירים בבחירת היזם ובבחירת בעלי מקצוע הדרושים לצורך הדיירים בתחום הבניה והליווי.
ייעוץ, ליווי וניסוח ההסכם שבין היזם לבין הדיירים לצורך ביצוע הפרויקט.
במסגרת חוזי ההתקשרות, הקפדה על כל הסוגיות הדרושות לצורך הגנה על הדיירים מול היזם, לרבות כיסוי נושאי ביטוח, בטוחות, מלוא התחייבויות היזם, קביעת כללים בנושאי מיסוי, על מנת שלא יוטל על הדיירים תשלום כלשהוא בגין ההסכם ועוד כהנה וכהנה, היסודות החיוניים לצורך הגנה על הבניין והדיירים אל מול היזם.
משרדנו מלווה כיום בניינים רבים באיזור השרון

ההודעה נשלחה בהצלחה אנו נתקשר במועד מאוחר יותר

bottom of page