top of page

תרגיל בחשיבה יצירתית, או מה טוב יותר, תמ"א 38/2 או פינוי בינוי

בעיריית רעננה אושרה תוכנית בהתאם לתמ"א 38 תיקון 2, המהווה למעשה תוכניות פינוי בינוי אך בהקלות מיוחדות של תמ"א 38. במקום בניין של 2 קומות יבנה בניין בן 7 קומות על פי סטנדרטים חדישים ויכלול מרפסות לכל הדירות, מעלית, מחסנים וממ"דים.

הפרויקט הינו של בבעלות קבלן מקומי, אשר רצה במקור לבצע פינוי בינוי במקום, לאחר התייעצות עם עורך דין המתמחה בנדל"ן ותמ"א 38, העלה זה את האפשרות לנצל את הזכויות הקיימות על פי חוק התמ"א שיביאו לשלושה יתרונות משמעותיים :

א. קבלת הטבות בתשלומי מיסים והיטלים שונים

ב. תהליך מהיר יותר המצריך פחות תהליכים בירוקרטים ומאפשר

ריצה מהירה יותר של הפרויקט

ג. הטבות באחוזי הבנייה על פי ההקלות המתאפשרות על פי התמ"א

במסגרת תמ"א 38 ניתן להוסיף כיום 2.5 קומות לבניינים. במקרה זה הבניה הורחבה אל מעבר לכך, תוך שהיא מנצלת את הזכויות בתב"ע המקומית. רע 210 עד כה אושרו ברעננה על ידי הועדה המקומית למעלה מ-62 בקשות למימוש התמ"א במתכונת 38/1 ו 38/3 – תוספת קומות לבניין קיים ללא הריסתו. חשוב לציין כי ביצוע תמ"א 38/2 הינו בעל קשיים מסוימים בכל הקשור לשיכון הדיירים בתקופת הבנייה ולכן כדאיות פרויקטים אלו צריכה להיבחן לגופה הן בהיבטים האדריכליים והן בהיבטים המשפטיים חוקתיים. כפי שנאמר שימוש במסלול התמ"א מאפשר ערוץ עוקף בירוקרטיה אשר מאפשר לאשר תוכניות מורכבות בפרק זמן קצר יחסית. במקרה זה התוכנית אושרה בתוך פחות משנה מאז הוגשה הבקשה.


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page