top of page

מסתבר שהמלחמות בפרויקטים של תמ"א 38 הן לא רק בין דיירים.


מלחמות תמ"א 38

פסק דין שניתן באחרונה על ידי בית משפט השלום שופך אור על המגמה החמורה של השמצת עורך דין המטפל בפרויקט תמ"א 38.

בעניין שנדון, השמיץ הנתבע את עורך הדין שטיפל במיזם, וייחס לו רשלנות וחוסר מקצועיות.

בעקבות זאת, הוגשה תביעת לשון הרע נגד עורך הדין המשמיץ, ובית המשפט אכן חייב את הנתבע בתשלום בסך 100 אלף שקל, וקבע: "ברור כי הנתבע ביקש במכתביו לשכנע את הדיירים לבחור דווקא בו כזה שייצג אותם, וברור כי להגשמת מטרה זו עשה הנתבע גם שימוש בהכפשת התובע והטחת האשמות חמורות נגדו".

דוגמה נוספת היא של עורך דין שהתבקש על ידי כמה מתנגדים לפרויקט לבדוק חוזה שכבר נחתם על ידי רוב בעלי הדירות - ופנה גם למי שחתמו כדי שיצטרפו למתנגדים, והכל במטרה לזכות בנתח מהפרויקט ולהפיק הכנסה על גבו של מי שטרח שנים. במקרה אחר, עורך דין שהתבקש לבדוק חוזה שירבט כ-100 הערות לחוזה, בלי שטרח לברר את העובדות.


פרסומים נוספים:
חדשות אחרונות
Follow Us
No tags yet.
bottom of page